Tổng kết công tác thi đua Khối MTTQ, các tổ chức CT-XH tỉnh năm 2017

Sáng ngày 28/02/2018, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh do Liên đoàn Lao động tỉnh làm Khối trưởng tổng kết năm 2017, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Triều – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Mỹ An – Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đại diện MTTQ tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh.

Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh bao gồm Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân và Tỉnh đoàn với tổng số 150 cán bộ, công chức, người lao động. Đa số cán bộ, công chức đều có trình độ và kinh nghiệm trong công tác, có lập trường tư tưởng ổn định, an tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành và quản lý của Nhà nước. Cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do thủ trưởng và công đoàn cơ sở các đơn vị phát động. Kết quả đánh giá cuối năm 100% cán bộ, công chức, người lao động đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh – Trưởng khối thi đua Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước trong khối lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam…Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và các thành viên trong Khối thi đua đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, các tổ chức thành viên trong Khối phát động. Có 100% các đơn vị từ cơ sở trở lên xây dựng kế hoạch hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng triển khai đến từng cán bộ, hội viên, đoàn viên trong khối thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua của từng đơn vị gắn với phong trào thi đua yêu nước.

Công tác thi đua và khen thưởng đã có nhiều chuyển biến rõ nét và luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các đơn vị; phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, đi vào nề nếp và thực hiện theo quy định của pháp luật. Song song đó, phong trào thi đua của Khối Mặt trận và các đoàn thể tỉnh ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, các đơn vị trong khối thi đua đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Các thành viên của khối đã chủ động triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch năm 2017 trong  đơn vị, ngành. Tích cực đổi mới trong công tác chỉ đạo và tổ chức hoạt động các phong trào thi đua hoạt động chủ yếu tập trung chào mừng các sự kiện, các ngày kỷ niệm thành lập ngành cũng như các ngày lễ lớn trong năm, phong trào thi đua các ngành tập trung hướng mạnh về cơ sở bằng nhiều giải pháp, mô hình mới để nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố các đơn vị yếu kém.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Văn Dũng bàn giao Khối trưởng cho Hội Nông dân tỉnh

 Công tác khen thưởng, thẩm định, đánh giá thành tích được thực hiện theo đúng quy trình, dần đi vào thực chất, đặc biệt quan tâm các đối tượng là những người trực tiếp lao động; quy trình bình xét khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, thống nhất và đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, đảm bảo chất lượng, đúng người, đúng việc. Công tác thông tin báo cáo được các thành viên trong khối thực hiện đảm bảo theo quy định.

Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong khối thi đua đã được cấp trên trực tiếp khen thưởng như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhận Cờ của Trung ương Hội, Liên đoàn Lao động tỉnh nhận Cờ của Tổng Liên đoàn LĐVN về dẫn đầu khối thi đua LĐLĐ các tỉnh khu vực Đông Nam bộ, được Tổng Liên đoàn đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua; Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân và Tỉnh đoàn nhận Bằng khen của cấp trên trực tiếp có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2017.

Với những kết quả trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được công nhận đơn vị dẫn đầu, Liên đoàn Lao động tỉnh đứng thứ 2 và Mặt trận Tổ quốc tỉnh xếp hạng 3 Khối thi Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh năm 2017. Hội Nông dân tỉnh được chỉ định làm Khối trưởng thi đua năm 2018 và đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

VP LĐLĐ tỉnh