Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 12 nhiệm kỳ 2013-2018

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh được tiến hành chiều ngày 23/3/2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Trung – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; 33/38 ủy viên Ban Chấp hành và 4/7 ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Hội nghị tiến hành bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2013-2018.

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh cũng cho ý kiến các dự thảo văn bản sẽ trình Đại hội IX Công đoàn Tây Ninh sắp tới như:

  • Dự thảo 3 báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa VIII
  • Dự thảo 7 báo cáo của Ban Chấp hành khóa VIII trình Đại hội IX
  • Các chương trình chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

Đây là hội nghị lần cuối cùng để Ban Chấp hành khóa VIII củng cố nhân sự và chuẩn bị các nội dung để thông qua Tỉnh ủy Tây Ninh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước khi trình Đại hội vào cuối tháng 5/2018.

VP LĐLĐ tỉnh