Tổng kết công tác phối hợp giữa BCH quân sự và các tổ chức CT-XH huyện Tân Châu năm 2017

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ huy quân sự huyện với 6 tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nhân đạo năm 2017 diễn ra chiều ngày 11/4/2018 tại hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Châu.

Trong năm 2017, Ban chỉ huy quân sự và 6 tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nhân đạo phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân. Qua quá trình hoạt động, có nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực như: huy động sức mạnh tổng hợp tham gia công tác dân vận, gắn với tham gia thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Lực lượng vũ trang huyện Tân Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đã huy động được trên 13.700 ngày công lao động, đào đắp, dặm vá nâng cấp trên 23.700m đường giao thông nông thôn, phát hoang 15km và nạo vét 2.500m kênh, mương; xây tặng 14 căn nhà mái ấm tình thương, nhà đồng đội, mái ấm công đoàn, nhà chữ thập đỏ…vận động trao tặng trên 77 ngàn suất quà, hỗ trợ 125 con bò sinh sản cho hộ nghèo. Phối hợp xét duyệt và chi trả chế độ chính sách cho 98 đối tượng theo Quyết định 290,142, 62 của Thủ tướng Chính phủ…

 Dịp này, Ban chỉ huy quân sự huyện và các tổ chức chính trị- xã hội, xã hội nhân đạo ký kết giao ước thi đua năm 2018./.

                                                                             CHÍ THÀNH