Hội nghị báo cáo viên công đoàn tháng 5/2018

Sáng ngày 04/5/2018, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên công đoàn tháng 5/2018. Chủ trì hội nghị là đồng chí Phan Ánh Tuyết –  Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh và 70 đồng chí là báo cáo viên LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương; CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh, ngành Trung ương và Công đoàn Viên chức tỉnh.

Báo cáo viên Sở Tư pháp triển khai chuyên đề

Các đại biểu tham dự nghe đồng chí Đào Thị Anh Tuyết – Phó trưởng phòng  PBGDPL Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh báo cáo một số nội dung cơ bản về Luật quản lý, sử dụng tài sản công và đồng chí Đỗ Minh Triệu – Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh báo cáo nội dung Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/4/2018 của Tỉnh ủy Tây Ninh về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch.

Qua hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên công đoàn các cấp thường xuyên cập nhật tư liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 Quốc Tiến