LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức chương trình đi thực tế sáng tác

Ngày 11/5/2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức đoàn đi thực tế sáng tác tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn các khu, cụm công nghiệp tỉnh Tây Ninh.

Đoàn thực tế sáng tác dùng cơm trưa với công nhân lao động công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam

Tham gia đoàn đi thực tế sáng tác đợt này có 30 văn nghệ sỹ, đại diện cho 05 chi hội văn học, nghệ thuật của tỉnh gồm: Chi hội Văn học nghệ thuật – dân gian, Chi hội Mỹ thuật, Chi hội Âm nhạc – Múa, Chi hội Sân khấu, Chi hội Nhiếp ảnh. Đoàn văn nghệ sỹ được nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên- Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế báo cáo sơ nét về đời sống văn hóa tinh thần của anh, chị em công nhân lao động; được nghe giới thiệu và tham quan trực tiếp hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH May Mặc First Team Việt Nam và Công ty TNHH ICHIHIRO Việt Nam. Qua đợt thâm nhập thực tế tại 02 doanh nghiệp này giúp cho văn nghệ sĩ có dịp tìm hiểu và có thêm chất liệu về đời sống lao động, sản xuất của công nhân, về đời sống vật chất và tinh thần, khơi dậy nguồn cảm hứng để sáng tác ra các tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cũng như phục vụ phong trào văn nghệ quần chúng tại doanh nghiệp, tại các khu công nghiệp và hệ thống thiết chế văn hóa trong toàn tỉnh.

Đây là hoạt động cụ thể tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

Minh Triệu