Thảo luận góp ý văn kiện Đại hội IX Công đoàn Tây Ninh

Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ IX sắp diễn ra, chiều ngày 15/5/2018, Liên đoàn Lao động thành phố Tây Ninh tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến văn kiện đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX, đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023 và dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Tham dự có bà Phan Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đại biểu chính thức đi dự đại hội Công đoàn tỉnh. Bà Đặng Thị Hồng Sa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố chủ trì thảo luận.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phan Ánh Tuyết gợi ý một số nội dung cơ bản thảo luận đóng góp văn kiện

Tại buổi thảo luận, đa số các đại biểu thống nhất với nội dung, bố cục của dự thảo các văn kiện. Tuy nhiên trên cơ sở đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua của dự thảo báo cáo Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh và trong tương lai kinh tế -xã hội của tỉnh sẽ phát triển hơn nữa, các đại biểu còn băn khoăn về một số chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ tới có phù hợp hay đạt được không? Như việc phấn đấu đến năm 2023 kết nạp mới 12.000 đoàn viên; thành lập tổ chức công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên; trên 80% các bản thỏa ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật cho người lao động, trong đó trên 35% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại A.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến về chỉ tiêu phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp, đề nghị bỏ bớt từ công nhân trong phần lời nói đầu, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh có nêu phần hạn chế khuyết điểm thì trong phương hướng có nêu ra dự báo tình hình không, nên dự báo thêm quá trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong đó có ngành du lịch và công nghệ sạch sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp.

Ngoài ra, đối với Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ở điều 24 đề nghị bỏ “công đoàn giáo dục”…

Thanh Vinh