Có 8 lượt ý kiến Đoàn đại biểu Gò Dầu của đóng góp văn kiện Đại hội IX Công đoàn Tây Ninh

Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ IX trong thời gian tới, sáng ngày 17/5/2018, Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến văn kiện đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX, đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023 và dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Tham dự có đ/c Võ Văn Dũng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh và các đại biểu chính thức đi dự đại hội Công đoàn tỉnh. Bà Trần Thị Thanh Kiều – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện chủ trì thảo luận.

Tại buổi thảo luận, đa số các đại biểu thống nhất với nội dung, bố cục của dự thảo các văn kiện, có 08 lượt ý kiến đóng góp của các đại biểu trên cơ sở đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua của dự thảo báo cáo Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các đại biểu kiến nghị nên thành lập Câu lạc bộ tiền hôn nhân trong công đoàn Doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp để tạo điều kiện cho lao động đoàn viên nữ giao lưu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Bên cạnh đó đại biểu còn thảo luận và đóng góp về ý kiến kiến nghị Sở giáo dục, UBND tỉnh tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất các trường cao đẳng, trung cấp nghề kết hợp hướng nghiệp cho con em công nhân trên địa bàn tỉnh để tránh tình trạng thừa thầy, thiếu thợ như hiện nay. Thiết lập các điểm tư vấn, trung tâm giới thiệu việc làm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện để làm cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động có nhu cầu tìm việc.

                                                                                                                                    Trần Thanh