Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Vĩnh Thịnh Tiến

Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu đã hướng dẫn Ban Vận động thành lập CĐCS công ty tuyên truyền, vận động công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Sau thời gian tuyên truyền tích cực, có 11 công nhân lao động tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn. Tại hội nghị thành lập, Ban Vận động đã báo cáo quá trình vận động, báo cáo danh sách người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và tuyên bố thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Vĩnh Thịnh Tiến.

Trao Quyết định công nhận BCH CĐCS công ty

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Kiều mong muốn Ban Chấp hành CĐCS công ty sẽ phát huy tốt vai trò, cùng với Ban Giám đốc công ty chăm lo và bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Đồng thời chỉ đạo CĐCS xây dựng quy chế phối hợp với Ban Giám đốc; quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, nội quy lao động…

Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS gồm 03 ủy viên. Ông Trần Văn Thanh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

Văn Hùng