Khối CQ chuyên môn, nghiệp vụ Thành phố phát động thi đua và giao lưu văn hóa, văn nghệ

Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và hưởng ứng “Tháng Công nhân” lần thứ 9 năm 2018, chiều ngày 31/5, tại Khu du lịch Long Điền Sơn (ở phường Ninh Sơn, Thành phố), Khối Cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ Thành phố do Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố làm khối trưởng, tổ chức phát động phong trào thi đua và giao lưu văn hóa văn nghệ, với sự tham gia của đông đảo đoàn viên công đoàn các đơn vị.

Khối Cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ Thành phố gồm các đơn vị: Thanh tra; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Nội vụ; Phòng Kinh tế; Phòng Y tế; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Tư pháp; Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao và Đài Truyền thanh Thành phố.

Tặng quà cho các đoàn viên tham gia trò chơi

Tham gia chương trình, đoàn viên công đoàn các đơn vị được nghe tuyên truyền ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước; tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng người cán bộ, công chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tiến tới đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị, đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Thành phố.

Ngay sau buổi tuyên truyền là hoạt động giao lưu văn nghệ cùng các trò chơi vui nhộn, qua đó đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên các đơn vị.

Qua hoạt động tuyên truyền và giao lưu lần này, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Thành phố về phong trào thi đua yêu nước và vai trò, tác dụng của công tác thi đua khen thưởng; góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ của Thành phố, tạo động lực để cùng nhau phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị vì sự phát triển chung của Thành phố./.

Huy Hoàng