Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn huyện Châu Thành năm 2018

Sáng 04/6/2018, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho 103 cán bộ công đoàn cơ sở năm 2018.

Trong thời gian 5 ngày (từ 4-8/6/2018), các học viên được truyền đạt 6 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Những vấn đề chung về phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam; Nội dung hoạt động chủ yếu của công đoàn ở cơ sở; phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn ở cơ sở.

Ngoài ra, các học viên còn được nghe thông tin thời sự, giải đáp thắc mắc liên quan đến nội dung học tập và nghiệp vụ công đoàn.

Thông qua lớp học giúp cán bộ công đoàn cơ sở nắm được cơ sở lý luận, thực tiễn, nghiệp vụ công tác và những nhiệm vụ chính của công tác công đoàn trong tình hình hiện nay để vận dụng vào thực tiễn ở cơ sở đạt kết quả tốt hơn.

Hùng Mạnh