CĐCS Cty CP Cao su Tây Ninh tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018

 Ngày 05/5/2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Công đoàn Công ty tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2018. Có 128 cán bộ là tổ trưởng công đoàn, ủy viên UBKT, kế toán, cán bộ nữ công, ủy viên BCH Công đoàn các nông trường.

Lớp tập huấn được ông Nguyễn Văn Khánh – Trưởng Ban Tổ chức và ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam triển khai các chuyên đề. Đây là chương trình thường niên của Công ty Cổ phần Tây Ninh nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ của tổ công đoàn, nhiệm vụ và nội dung của tổ công đoàn trong công tác xây dựng tổ công đoàn vững mạnh, phương pháp hoạt động của tổ công đoàn tại các đơn vị trong ngành cao su.

Thế Trung