Nữ CNLĐ tiêu biểu hoàn thành vượt chỉ tiêu về sản lượng và chất lượng sản phẩm

Trong phong trào thi đua giai đoạn 2016 – 2017, có nhiều gương công nhân điển hình tiêu biểu góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng công việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong số ấy, có thể kể đến người công nhân kiêm cán bộ công đoàn Nguyễn Thị Thoại, sinh năm 1992 làm việc tại Công ty cổ phần Công nghiệp Federal Bay (xã Phước Đông huyện Gò Dầu). Federal Bay là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài với ngành nghề sản xuất và gia công dụng cụ, đồ dùng, trang thiết bị bảo hộ sử dụng trong hoạt động thể dục thể thao, có hơn 530 công nhân lao động. Trong đó, có số lượng đoàn viên công đoàn đạt gần 90%. Tại đây, chị Nguyễn Thị Thoại vừa là công nhân ở bộ phận dập, vừa là Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Vào làm việc từ năm 2010, chị Thoại luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế của doanh nghiệp và thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Công nhân Nguyễn Thị Thoại thực hiện công việc ở bộ phận dập

 

Trong công tác chuyên môn, chị luôn gương mẫu hoàn thành tốt công việc được giao, bởi ở khâu dập, công việc cần phải làm một phần thủ công đòi hỏi phải tập trung, chính xác để sản phẩm tạo ra được hoàn chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật. Là tổ trưởng bộ phận, chị Thoại cũng thường xuyên theo dõi, động viên và nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ các thành viên trong tổ làm việc. Hàng năm, chị đều vượt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng sản phẩm.

 Với vai trò Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, chị Nguyễn Thị Thoại đã tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động do công đoàn cấp trên phát động. Bản thân chị luôn tận tình giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc, trong cuộc sống, kịp thời động viên, chia sẻ khi đồng nghiệp có khó khăn, hữu sự. Trong 02 năm 2016 và 2017, chị Nguyễn Thị Thoại luôn được Ban Giám đốc Công ty biểu dương, khen thưởng; được Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu chọn là gương Công nhân tiêu biểu để biểu dương ở cấp tỉnh.

 Quốc Tiến