Cty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018

Chiều ngày 14/7/2018, Ban Giám đốc phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018. Đến dự hội nghị có đồng chí  Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ông Nguyễn Văn Thái – Giám đốc Công ty cùng 39 cán bộ, công nhân viên công ty.

Qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, các chỉ tiêu đều không đạt so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân do chủ trương sản xuất kinh doanh thay đổi theo định hướng mở rộng nguồn vốn chưa đáp ứng quy mô và cơ chế thay đổi đã làm cho một bộ phận lao động chất lượng cao dịch chuyển giảm. Tuy nhiên, các chế độ, chính sách của công ty được thực hiện đầy đủ, tiền lương bình quân tăng 1 triệu đồng so với năm 2016. Về kế hoạch kinh doanh cùng với các giải pháp thực hiện trong năm 2018 công ty đề ra, hy vọng sẽ đạt và vượt chỉ tiêu.

Ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2018

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Bua đã ghi nhận những kết quả đạt được, nhất là việc thực hiện chế độ, chính sách và công tác chăm lo cho người lao động; đồng thời đề nghị Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty đẩy mạnh công tác thi đua, phát động thi đua theo từng đợt, các hạng mục công trình, phần việc … nhằm động viên, khai thác các sáng kiến, cải tiến tăng năng suất lao động của cán bộ, công nhân viên công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2018.

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty đã ký kết bản Thỏa ước lao động tập thể năm 2018.

Văn Phan