Hội nghị công chức, viên chức Trường TH Thị trấn A năm học 2018-2019

Ngày 17/ 8/ 2018, Trường Tiểu học Thị trấn A huyện Dương Minh Châu tổ chức Hội nghị công chức, viên chức- người lao động năm học 2018–2019. Đây là đơn vị được LĐLĐ huyện phối hợp Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện chọn tổ chức hội nghị điểm của khối trường học trên địa bàn huyện trong năm học mới này.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Hoàn – Hiệu trưởng nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm vụ, kế hoạch năm học vừa qua và dự thảo phương hướng năm 2018– 2019. Trong năm học qua, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động của trường đã quán triệt thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện (lần thứ XI) và các nghị quyết của cấp trên, triển khai tổ chức, đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo Tư tưởng- đạo đức- phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chất lượng giáo dục được nâng cao 650/650 học sinh lên lớp, duy trì sỉ số đạt tỉ lệ 100%; Xây dựng môi trường “xanh-sạch-đẹp” cũng như trường, lớp, phòng chức năng ngăn nắp, khoa học, sạch đẹp luôn được quan tâm; thực hiện đề án ngoại ngữ (Teach For Vietnam) – tin học; các phong trào thi đua, vận động thực hiện đạt kết quả cao, duy trì Trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh.

Báo cáo đánh giá đầy đủ, toàn diện những thành tích và tồn tại về các mặt, các hoạt động trong năm học, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ các chỉ tiêu và các giải pháp cụ thể của Nhà trường trong năm học mới- trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm về nâng cao chất lượng giáo dục; Đổi mới công tác quản lý và điều hành theo hướng linh hoạt, hiệu quả, thiết thực, đồng thời thảo luận và biểu quyết về các chỉ tiêu cụ thể của Nhà trường, đưa vào nghị quyết hội nghị để tổ chức triển khai thực hiện trong năm học 2018- 2019.

Hoa Hiệp