Biểu dương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”

Sáng ngày 08/11/2018, tại hội trường Phòng Giáo dục – Đào tạo huyệnLĐLĐ huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị giao ban tháng 11/2018 và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu tiểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

Đồng chí Vũ Hòa – Chủ tịch LĐLĐ huyện chủ trì hội nghị và 105 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc tham dự.

Hội nghị đã nghe LĐLĐ huyện thông qua dự thảo báo cáo hoạt động công đoàn tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2018; hội nghị đã đóng góp báo cáo và phản ánh tình hình hoạt động tại cơ sở trong tháng qua.

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện biểu dương khen thưởng cho 03 tập thể, 06 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, cụ thể như: CĐCS Phụ nữ có thành tích trong phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; CĐCS Thị trấn thực hiện tốt việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; CĐCS công ty TNHH Can sports Việt Nam có thành tích trong việc chăm lo và phát động công nhân lao động với phong trào thể dục thể thao.

 Ban tổ chức cũng trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho CĐCS Trường THCS Truông Mít có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2017-2018./.

                                                                                              Bích Thủy