LĐLĐ huyện Bến Cầu thành lập 2 CĐCS ngoài nhà nước

Ngày 14/11/2018, LĐLĐ huyện tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS và công nhận Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH Sáu Hạt với 05 đoàn viên và Lớp mầm non Ngọc Mai với 07 đoàn viên. Đến dự có đồng chí Đặng Thị Mượng – Chủ tịch LĐLĐ huyện; ông Trần Văn Hạt – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sáu Hạt, bà Nguyễn Trần Phương Thanh – Giám đốc Công ty và bà Bùi Thị Bé Ba – Chủ cơ sở Lớp mầm non Ngọc Mai.

Đồng chí Đặng Thị Mượng – Chủ tịch LĐLĐ huyện trao quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS và công nhận Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH Sáu Hạt và Lớp Mầm non Ngọc Mai. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ban Chấp hành công đoàn 2 đơn vị cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng theo Điều lệ Công đoàn, tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến người lao động, mong muốn tập thể người lao động trong doanh nghiệp đoàn kết, tiếp tục phấn đấu, để cùng nhau xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững./.

Lâm Cường