Công đoàn Công ty CP Cao su Tân Biên tổng kết hoạt động năm 2018

Sáng ngày 20/02/2019 tại Nhà Văn hóa Công ty,  Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018. Đến dự có đồng chí Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, đồng chí Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh; đồng chí Trương Văn Cư – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty.

Năm 2018, lãnh đạo phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, điều hành hoạt động phù hợp với điều kiện của đơn vị thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Với vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, hoạt động Công đoàn đạt một số kết quả đáng kể, tạo nên nhiều phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên, người lao động góp phần duy trì sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động, người lao động được giải quyết đúng chế độ, tạo khí thế phấn khởi trong thi đua lao động sản xuất. Hoạt động Công đoàn tiếp tục đi vào chiều sâu tạo nên nhiều phong trào hành động cách mạng mang lại hiệu quả thiết thực, tổ chức Công đoàn không ngừng được củng cố, đa dạng hóa hình thức và nội dung hoạt động, tập hợp hầu hết người lao động vào tổ chức Công đoàn cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giữ vững mối liên hệ đoàn kết với các đơn vị kết nghĩa và chính quyền địa phương.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam và đồng chí Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc về trước kế hoạch trong đợt thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2018, tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam cho 01 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018.

                                                                                               Ngọc Tuyết