LĐLĐ huyện Trảng Bàng triển khai NQ Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sáng ngày 07/3/2019, tại hội trường các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Dự hội nghị có Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, 68 đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ huyện. Hội nghị đã nghe triển khai 05 chuyên đề gồm:

– Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII;

– Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới;

– Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới;

– Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn;

– Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn.

Trước đó, ngày 23/02/2019, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện cũng đã quán triệt, triển khai nghị quyết cho cán bộ CĐCS khối giáo dục huyện.

Tấn Trung