LĐLĐ thành phố Tây Ninh thành lập CĐCS Cty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Phát triển Lá chắn thép 24H

Chiều ngày 21/5/2019, Ban Vận động thành lập CĐCS Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Phát triển Lá chắn thép 24H tổ chức Hội nghị thành lập CĐCS. Tham dự có đồng chí Đinh Thị Dương Thuý – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Tây Ninh, Ban Giám đốc và 15 công nhân lao động của công ty đại điện cho 51 công nhân lao động có đơn xin gia nhập Công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Tây NInh Đinh Thị Dương Thúy tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS Công ty

Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Tây Ninh hướng dẫn Ban Vận động thành lập CĐCS công ty tuyên truyền, vận động công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Có 51/51 công nhân lao động tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn. Tại hội nghị thành lập, Ban Vận động báo cáo quá trình vận động, danh sách đoàn viên công đoàn và tuyên bố thành lập CĐCS Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Phát triển Lá chắn thép 24H.

Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành CĐCS gồm 03 ủy viên, Ông Phạm Minh Bảo được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

Thuận Nguyễn