Liên đoàn Lao động Thành phố khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Sáng ngày 01/7/2019, Liên đoàn Lao động thành phố Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2019 cho gần 90 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch hoặc ủy viên ban chấp hành các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố. Đến dự lễ khai giảng có ông Dương Đại Lộc-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đại biểu dự lễ khai giảng

Trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 05/7/2019, các học viên được học tập và nghiên cứu các chuyên đề: một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; những vấn đề chung về phong trào công nhân và công đoàn; những nội dung hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở; phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở; công tác tài chính công đoàn.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ Công đoàn cơ sở trên địa bàn Thành phố nắm vững những vấn đề cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn, để thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò tổ chức công đoàn ở cơ sở trong thời gian tới./.

Phương Ngân