Sở Tư pháp Tây Ninh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng ngày 04/7/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Sở Tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai các văn bản pháp luật lần thứ nhất năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Lý Hoàng Vũ – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh; cùng hơn 200 đồng chí là các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (có 03 đồng chí báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của Liên đoàn Lao động tỉnh dự Hội nghị); cán bộ pháp chế cơ quan, doanh nghiệp tỉnh; chi hội trưởng Luật gia các sở, ngành tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch Hội Luật gia các huyện, thành phố; công chức phòng Tư pháp; công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường, thị trấn; cán bộ Đoàn và báo cáo viên của Đoàn thanh niên.

đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương – Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật đang báo cáo tại hội nghị tập huấn

Đại biểu dự Hội nghị tập huấn được nghe triển khai 06 chuyên đề:

  • Kỹ năng tuyên truyền pháp luật miệng;
  • Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật;
  • Thông tư số 03/2018/TT-BTP, ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
  • Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;
  • Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường;
  • Phòng, chống tín dụng đen.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lý Hoàng Vũ – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh mong muốn các đồng chí dự hội nghị bằng nhiều hình thức, phương pháp sẽ tuyên truyền rộng rãi các nội dung của chương trình tập huấn đến đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Minh Triệu