Công đoàn Viên chức tỉnh tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

Chương trình tập huấn diễn ra vào ngày 8/7/2019, thu hút 59 cán bộ CĐCS trực thuộc tham gia. Nội dung tập huấn gồm: Hướng dẫn thao tác đăng nhập hệ thống phần mềm; thao tác tạo mới đoàn viên; thêm mới đoàn viên từ 01 danh sách; thao tác chuyển sinh hoạt đoàn viên; sử dụng công cụ quản lý đoàn phí, báo cáo và thống kê…

Đây là chương trình tập huấn thực hiện theo chỉ đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từng bước ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại 4.0 tích hợp vào thẻ quản lý đoàn viên công đoàn rất tiện lợi, nhanh chóng, chính xác, dễ thực hiện.

Quốc Tiến