Công đoàn Viên chức Tây Ninh tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

Từ ngày 9 – 10/7/2019, Công đoàn Viên chức Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019 cho 123 đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra CĐVC tỉnh; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận; Ban Thanh tra Nhân dân; Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở; các đồng chí phụ trách công tác Tuyên giáo, tổ chức và kế toán.

Các cán bộ CĐCS tham gia lớp tập huấn.

Trong thời gian 02 ngày, các cán bộ CĐCS tham dự sẽ được báo cáo viên các ban LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các nội dung nghiệp vụ công đoàn như: Kỹ năng tổ chức các hoạt động phong trào, tổ chức các sự kiện văn hóa, sân chơi trong công nhân lao động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động; Công đoàn tham gia tổ chức phong trào thi đua, tham gia xây dựng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân; công tác Tài chính công đoàn cơ sở; hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở; công tác giám sát trong tổ chức Công đoàn; hoạt động của tổ công đoàn, …

Qua tập huấn nhằm giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở nắm vững về nghiệp vụ, phương pháp hoạt động của Công đoàn cơ sở. Từ đó công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

 Quốc Tiến