Châu Thành tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

Sáng ngày 15/7/2019 tại phòng tin học trường THPT Hoàng Văn Thụ, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn với sự tham gia của hơn 80 đại biểu là chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác tổ chức ở các công đoàn cơ sở trực thuộc. Lớp tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn sẽ diễn ra trong 03 ngày 15, 16 và 17/7/2019.

Tại lớp tập huấn các đại biểu được nghe đồng chí Trần Thanh Tuyền – Chuyên viên Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Tây Ninh giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn, thao tác thực hành trên máy tính với những tính năng cơ bản của phần mềm quản lý đoàn viên như: đăng nhập hệ thống phần mềm; tạo mới đoàn viên; thêm mới đoàn viên từ một danh sách; chuyển sinh hoạt đoàn viên; sử dụng công cụ quản lý đoàn phí; sử dụng công cụ quản lý báo cáo, thống kê…

Lớp tập huấn giúp cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm của công đoàn cơ sở và đoàn viên trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả thẻ đoàn viên công đoàn; mặt khác giúp cho các cấp công đoàn thuận lợi trong việc thống kê chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên ở từng cấp, giúp công đoàn cơ sở xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên, trên cơ sở đó có các chính sách chăm lo cho đoàn viên công đoàn.

                                                                                                                                             Hoàng An