LĐLĐ huyện Gò Dầu tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, trong 2 ngày 30 và 31/7/2019 tại phòng máy Trường THPT Quang Trung, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện mở lớp tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên cho 107 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Trong 2 ngày, các học viên được chuyên viên Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn 6 chuyên đề gồm các thao tác: đăng nhập hệ thống phần mềm, tạo mới đoàn viên, thêm mới đoàn viên từ một danh sách, chuyển sinh hoạt đoàn viên, sử dụng công cụ quản lý đoàn phí, sử dụng công cụ quản lý báo cáo, thống kê. Qua tập huấn cán bộ công đoàn đã nắm được các thao tác thực hành và sẽ áp dụng tại cơ sở giúp cho việc quản lý đoàn viên chặt chẽ, chấm dứt tình trạng đoàn viên ảo.

                                                                      Bình Minh