Liên đoàn Lao động huyện Dương Minh Châu  phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở lớp LLCT và nghiệp vụ Công đoàn năm 2019.

Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, sáng ngày 19/8/2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động phối hợp với Ban Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng Lớp thứ nhất về bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2019, đối tượng gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khối trường học và Công ty Can sports Việt Nam với 78 học viên; lớp thứ hai dự kiến khai giảng ngày 26/8/2019, đối tượng gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Khối cơ quan, ban, ngành huyện; xã, thị trấn và các doanh nghiệp còn lại với 72 học viên.

Thời gian học tập 4,5 ngày, học viên sẽ được trang bị các nội dung cơ bản như: một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; những vấn đề chung về phong trào công nhân và Công đoàn; nghiệp vụ công tác công đoàn tại cơ sở; viết bài thu hoạch cuối khóa.

  Bích Thủy