LĐLĐ huyện Tân Châu tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2019

Trong 02 ngày 29-30/8/2019 tại Hội trường UBND Thị trấn Tân Châu, Ban Thưòng vụ LĐLĐ huyện Tân Châu tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019.

 Có gần 500 lượt  cán bộ công đoàn của 133 công đoàn cơ sở trực thuộc về dự với các chuyên đề: xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh, công tác nữ công, công tác tài chính công đoàn, hoạt động ủy ban kiểm tra, quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các chuyên đề được các báo cáo viên của LĐLĐ tỉnh Tây Ninh và huyện Tân Châu triển khai

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng nghiệp vụ trong các chuyên đề hoạt động của tổ chức công đoàn, nâng cao năng lực công tác cho cán bộ công đoàn cơ sở, góp phần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn.

Thanh Minh