Công đoàn ngành Giáo dục tập huấn công tác tài chính và kiểm tra, giám sát công đoàn

Sáng 26/9/2019, Công đoàn Ngành Giáo dục Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát hoạt động công đoàn cho 80 cán bộ công đoàn là chủ tịch, kế toán và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Đồng chí Bùi Mỹ Thi Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tập huấn công tác kiểm tra, giám sát công đoàn

Đồng chí Đặng Thị Hồng Sa – Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai những vấn đề chung về tài chính công đoàn, chế độ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở, công tác kế toán, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm tài chính công đoàn. Đồng chí Bùi Mỹ Thị Hạnh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn những vấn đề chung về tổ chức và hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn; thủ tục, trình tự tổ chức cuộc kiểm tra đồng cấp; qui định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn.

Lớp tập huấn là cơ sở để cán bộ công đoàn nâng cao hiệu quả hoạt động trong hệ thống trường học, góp phần tăng cường chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động theo đúng qui định của pháp luật và tổ chức công đoàn

                                                Bùi Anh Tuấn