LĐLĐ huyện Hòa Thành bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

Nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 25/9/2019 tại Hội trường Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2019 cho 150 đồng chí là cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tham dự lớp tập huấn, các đồng chí cán bộ CĐCS được triển khai nội dung của các chuyên đề: công tác tài chính; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; công tác kiểm tra giám sát; quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Qua đợt tập huấn này, các cán bộ công đoàn cơ sở sẽ tiếp thu được những kiến thức mới để vận dụng thực tế tại cơ sở, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng tổ chức công đoàn ngày một phát triển vững mạnh.

     Tiến Dũng