Trang bị kiến thức cho cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho cán bộ Công đoàn cơ sở, ngày 01/10/2019, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh đã tổ chức tập huấn cho 30 cán bộ CĐCS trực thuộc.

Tham dự tập huấn, các đồng chí cán bộ CĐCS đã được các Báo cáo viên hướng dẫn các hoạt động, công tác của Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận và Tổ Công đoàn như: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong CĐCS và tổ; Tham gia quản lý của Công đoàn cơ sở; Hoạt động của UBKT CĐCS, hoạt động Ban Thanh tra nhân dân;  Phương pháp hoạt động của Chủ tịch CĐCS và Tổ trưởng công đoàn;… từ đó có thể xây dựng các phương hướng hoạt động cho CĐCS và Tổ công đoàn.

Lớp tập huấn đã nâng cao năng lực về nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn ở các Công đoàn cơ sở và Tổ Công đoàn.

   Trần Hân