Hội nghị thành lập CĐCS Công ty TNHH đầu tư và ý tưởng mới Nghệ Hiên

Chiều ngày 03/10/2019, Ban Vận động thành lập CĐCS Công ty TNHH đầu tư và ý tưởng mới Nghệ Hiên tổ chức Hội nghị thành lập CĐCS theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI). Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Chí Tâm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tân Biên; Ban Giám đốc và 27 công nhân lao động của công ty có đơn xin gia nhập Công đoàn.

Công ty TNHH đầu tư và ý tưởng mới Nghệ Hiên là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số: 3901252907 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp, có địa chỉ trụ sở tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Công ty hiện nay có tổng số 35 lao động.

Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện đã hướng dẫn Ban Vận động tuyên truyền, vận động công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn và có 27 công nhân lao động tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn. Tại Hội nghị thành lập, Ban Vận động báo cáo quá trình vận động, danh sách người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và tuyên bố thành lập CĐCS Công ty TNHH đầu tư và ý tưởng mới Nghệ Hiên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Chí Tâm đã nhắc lại một số quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, nội dung trọng tâm của Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động (năm 2012) để đoàn viên hiểu và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, động viên CĐCS phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc công ty làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, công tác xây dựng CĐCS vững mạnh; tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công ty hàng năm, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tổ chức CĐCS đại diện cho người lao động thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể với người sử dụng lao động trong Công ty, trên cơ sở đó để Công ty thực hiện đúng pháp luật. Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành CĐCS gồm 03 ủy viên, đồng chí Nguyễn Quốc Tuân được bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

  Phát Triệu