LĐLĐ tỉnh Tây Ninh phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Tây Ninh, sáng ngày 22/10/2019 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh,  Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” (hay còn gọi là Cuộc vận động “Năm không”) gắn với Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hợp – Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh cùng với 500 công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết hưởng ứng lễ phát động.

Cuộc vận động phát động rộng rãi gắn với phong trào thi đua trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở chia làm 02 giai đoạn: giai đoạn 1 (Từ năm 2019 – 2020), giai đoạn 2 (Từ năm 2021 – 2026 và các năm tiếp theo). Nội dung Cuộc vận động “Năm không” gồm: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ. Nội dung phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở” gồm: Tập thể: “Thi đua xây dựng đơn vị, địa phương văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; Cá nhân: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”.

Đ/c Nguyễn Văn Hợp – Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, ý thức gắn với nhân dân; Nâng cao chất lượng xây dựng quy chế, chính sách pháp luật; Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nhằm công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, thông qua đó góp phần giám sát, phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa và đẩy lùi các hành vi tiêu cực; Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; có trách nhiệm cao, thân ái, đoàn kết, xây dựng và phát huy tình đồng chí, đồng nghiệp để chia sẻ khó khăn, phát hiện và uốn nắn khuyết điểm cho nhau, để cùng nhau tiến bộ, vì lợi ích chung; Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, Cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở”; xây dựng văn hóa ứng xử nơi công sở; Hàng năm các cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện các nội dung phong trào, các cuộc vận động gắn với việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Trong quá trình triển khai thực hiện, gắn nội dung Cuộc vận động “Năm không” gắn với Phong trào thi đua với các phong trào, các cuộc vận động đang được triển khai; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Động viên, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động gắn với Phong trào thi đua để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Văn Dũng phát biểu

Tại buổi lễ 02 đơn vị Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh, Công đoàn cơ sở xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu tham gia phát biểu hưởng ứng Cuộc vận động và phong trào thi đua. Các đại biểu tham dự chứng kiến LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương ký kết thực hiện Cuộc vận động, đăng ký thi đua triển khai đến lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh.

Quốc Tiến