Ra mắt mô hình “Tổ công nhân tuyên truyền phòng, chống tội phạm” tại Công ty TNHH PouHung Việt Nam

Nhằm tổ chức tuyên truyền, vận động công nhân lao động tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại doanh nghiệp, sáng ngày 29/10/2019, UBND huyện Dương Minh Châu phối hợp với Công an Tây Ninh tổ chức ra mắt mô hình “Tổ công nhân tuyên truyền phòng, chống tội phạm” tại Công ty TNHH PouHung Việt Nam. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Tiễn – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đồng chí Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Trần Văn To – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu, đại diện các phòng nghiệp vụ Công an Tây Ninh, Công an huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện; ông Trần Triệu Vy – Phó Giám đốc Công ty TNHH PouHung Việt Nam, trưởng công an các xã, thị trấn Dương Minh Châu, chính quyền xã Chà Là và 40 công nhân lao động đại diện cho các xưởng.

UBND huyện Dương Minh Châu công bố các quyết định thành lập mô hình, ban điều hành, quy chế hoạt động mô hình; ra mắt Ban điều hành các tổ. Theo đó, mô hình “Tổ công nhân tuyên truyền phòng, chống tội phạm” do Giám đốc Công ty TNHH PouHung Việt Nam lãnh đạo, quản lý trực tiếp  và được Công an huyện Dương Minh Châu, các ban, ngành, đoàn thể huyện, chính quyền xã Chà Là và Công đoàn công ty chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ.

Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu Trần Văn To trao quyết định thành lập mô hình

Ban điều hành mô hình có nhiệm vụ tuyên truyền vận động người lao động chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nội quy, quy định của doanh nghiệp; quy định về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại nơi làm việc. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để tổng hợp báo cáo lãnh đạo doanh nghiệp và lực lượng công an kịp thời xử lý. Tích cực tham gia tuyên truyền về pháp luật; tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác nắm tình hình về an ninh, trật tự, tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông.

Khi xảy ra các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự trong phân xưởng, nơi làm việc phải báo cáo ngay với người quản lý xưởng, lực lượng công an, công đoàn,… để xử lý. Kịp thời báo cáo cho lãnh đạo doanh nghiệp, công an và cơ quan chức năng những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trong phân xưởng, nơi làm việc và nơi cư trú. Có ý kiến hoặc thông báo cho Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty những yêu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động nhằm ngăn chặn tình trạng lãn công, đình công trái pháp luật.

Cũng tại buổi ra mắt, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn To giao nhiệm vụ cho ban điều hành triển khai thực hiện theo quy chế đã ban hành. Phó Giám đốc Công ty Trần Triệu Vy vui mừng được các ngành và chính quyền huyện quan tâm. Ông cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để mô hình hoạt động hiệu quả trong thời gian tới. Sau chương trình ra mắt, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cũng tiến hành tập huấn nghiệp vụ cơ bản cho thành viên các tổ.

Được biết trước đây LĐLĐ tỉnh cũng đã phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo thành lập được 19 tổ tự quản công nhân khu nhà trọ trên địa bàn các huyện có khu công nghiệp và công nhân ở trọ tập trung. Riêng mô hình “Tổ công nhân tuyên truyền phòng, chống tội phạm” tại Công ty TNHH PouHung Việt Nam là lần đầu tiên ở Tây Ninh. PouHung Việt Nam là doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, hiện có 15 xưởng với trên 16.000 công nhân lao động nên việc ra mắt mô hình này với mong muốn kéo giảm tình hình phức tạp về an ninh trật tự góp phần ổn định để sản xuất kinh doanh và trật tự xã hội tại địa phương.

Lê Tâm