Hội nghị báo cáo viên công đoàn tháng 11/2019

Hội nghị diễn ra vào sáng 27/11/2019 tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh, chủ trì hội nghị đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng 120 đồng chí là báo cáo viên Liên đoàn lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương; công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn ngành Trung ương; công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự.

Các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương –Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh triển khai một số nội dung Nghị định 59/2019NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. Tiếp đó đồng chí Nguyễn Quang Thắng – Trưởng phòng tuyên truyền báo chí, xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tình hình thời sự khu vực và thế giới, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta thời gian gần đây.

      Quốc Tiến