CĐVC tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị chuyên đề Ngày thành lập ĐCSVN

Nhằm nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, của giai cấp công nhân; củng cố và tăng cường niềm tin của giai cấp công nhân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Sáng ngày 8/01/2020, tại Hội trường LĐLĐ tỉnh Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị chuyên đề Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020). Đến dự có đồng chí Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Võ Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cùng 160 cán bộ, công chức, viên chức các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói chuyện chuyên đề ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ Công đoàn, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Thông qua hoạt động này nhằm góp phần cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên Công đoàn tỉnh nhà hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quốc Tiến