LĐLĐ huyện Gò Dầu tổ chức Hội nghị chuyên đề Ngày thành lập ĐCSVN

Sáng ngày 07/01/2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, đến dự hội nghị có đồng chí Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Phum – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cùng hơn 90 đồng chí là cán bộ, đoàn viên các CĐCS trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Chín Sớm – Trưởng Ban Tuyên giáo sinh hoạt ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong xây dựng Đảng hiện nay.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, của giai cấp công nhân. Qua đó góp phần cổ vũ động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập thành tích xuất sắc chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng.

Chí Thanh