CĐ ngành Nông nghiệp và PTNT tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019

Chiều ngày 15/01/2020, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019. Đến dự buổi Hội nghị có đồng chí Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành; đại diện các CĐCS trực thuộc và 72 đoàn viên được khen thưởng năm 2019.

Trong năm 2019, các cấp Công đoàn đã tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm và thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia như: học tập, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết Đại hội Công đoàn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT; phát động phong trào thi đua hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2019;… Bên cạnh đó công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, CCVCLĐ cũng được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn ngành cần thực hiện trong thời gian tới như: đẩy mạnh hoạt động CĐCS tại các cơ quan, đơn vị; tiếp tục quan tâm chăm lo cho người lao động, triển khai tốt các chương trình vì lợi ích đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho CNVCLĐ nhất là người lao động ở các doanh nghiệp để người lao động được an tâm lao động sản xuất.

Trong đợt này Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và giấy khen các chuyên đề thi đua trong năm 2019 và tổ chức ký kết thi đua giữa 03 khối thi đua năm 2020./.

 Trần Hân