Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Những ngày qua tình hình viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút cô – rô – na gây ra có nhiều diễn biến phức tạp. Tổng số ca mắc phải trên toàn thế giới tăng nhanh, làm cho tư tưởng trong đoàn viên, công nhân lao động cũng chuyển biến phúc tạp.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh chủ động ban hành kế hoạch và chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút cô – rô – na và sẽ tiến hành tuyên truyền cho 25 doanh nghiệp có vốn FDI lớn tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh bắt đầu từ ngày 06 – 12/02/2020.

 Đ/c Phan Thị Hồng ĐàoPhó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền tại các doanh nghiệp FDI.

Qua đó, cung cấp cho đoàn viên, công nhân lao động những kiến thức phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút cô – rô – na gây ra và hướng dẫn cách phòng tránh dịch bệnh để đoàn viên, công nhân lao động tự biết cách phòng ngừa cho bản thân, gia đình và cộng đồng là ưu tiên hàng đầu của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trong tình hình hiện nay.

Ngoài 25 buổi tuyên truyền do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, các cấp công đoàn trong tỉnh cũng đã chủ động phối hợp ngành Y tế tổ chức tuyên truyền các giải pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút cô – rô – na gây ra như Liên đoàn Lao động huyện Tân Châu, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc First Team,…, góp phần ổn định tâm lý, tư tưởng, giúp công nhân lao động an tâm sản xuất.  

Minh Triệu