Hội nghị thành lập CĐCS Công ty TNHH Zhaowen Việt Nam

Chiều ngày 14/3/2020, Ban Vận động Công ty tổ chức Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Zhaowen Việt Nam theo quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII). Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh, Ban Giám đốc Công ty và 95 công nhân lao động của công ty có đơn xin gia nhập Công đoàn, đây là số công nhân lao động trực tiếp sản xuất, được ký hợp đồng lâu dài và ổn định với công ty.    

Trong thời gian qua, Công đoàn Khu Kinh tế đã hướng dẫn Ban Vận động tuyên truyền, vận động công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Sau một thời gian tuyên truyền tích cực đã có 95 công nhân lao động tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn. Tại Hội nghị, Ban Vận động báo cáo quá trình vận động, danh sách người lao động gia nhập tổ chức công đoàn; tuyên bố thành lập CĐCS Công ty TNHH Zhaowen Việt Nam và bầu Ban Chấp hành CĐCS gồm 05 ủy viên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên đề nghị lãnh đạo Công ty luôn quan tâm tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở hoạt động thuận lợi và đạt hiệu quả cao; tiếp tục phát triển và kết nạp thêm số lao động còn lại, xây dựng quy chế phối hợp với Ban Giám đốc; quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, nội quy lao động, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn phát huy tốt vai trò, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại công ty.

                                                                                                      Khánh Tâm