LĐLĐ Hòa Thành phối hợp tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống Covid-19

Nhằm giúp cho công nhân lao động hiểu đúng và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 gây ra, đặc biệt là ổn định tâm lý người lao động, tránh những tác động từ các thông tin chưa đúng về tình hình dịch bệnh.

Sáng ngày 20.3.2020 Liên đoàn Lao động Thị xã Hòa Thành và Thị đoàn Hòa Thành phối hợp cơ sở bánh tráng Tân Nhiên phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tặng 1.000 khẩu trang vải cho thanh niên, công nhân tại công ty TNHH Highvina Apparel. Thông qua đó góp phần cùng với cả hệ thống chính trị chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe, tạo tâm lý yên tâm cho người lao động trên địa bàn Thị xã.

 Hòa Thành