Chi bộ LĐLĐ tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội diễn ra vào sáng ngày 26/5/2020, đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 25/25 đảng viên chi bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên trong Chi bộ chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt vai trò phối hợp với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Từ đó, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Kết quả, Liên đoàn Lao động tỉnh nhận được Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh (năm 2015, 2016, 2017, 2019), Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2016, 2017, 2019) và Cờ Thi đua của Chính phủ (năm 2017), năm 2019: đang đề nghị Cờ Thi đua của Chính phủ.

Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua các văn bản báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020; tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh; Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí, đồng chí Võ Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm 3 đồng chí (2 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết).

Quốc Tiến