LĐLĐ tỉnh giám sát việc chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn ảnh hưởng của Covid-19

Sáng ngày 27/5/2020, Đoàn giám sát của Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh làm việc với Ủy ban nhân dân xã Phước Đông và Ủy ban nhân dân xã Thanh Phước – huyện Gò Dầu về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Tham dự có đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, trưởng đoàn; các đồng chí thành viên trong đoàn là cán bộ các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể chính trị – xã hội ở xã, các đồng chí công chức xã đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà soát, chi trả chế độ chính sách cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

Tại các buổi làm việc, đoàn giám sát đã nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phước Đông, Ủy ban nhân dân xã Thanh Phước – huyện Gò Dầu báo cáo kết quả công tác triển khai, rà soát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người dân trên địa bàn xã. Các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, người bán vé số lẻ được thống kê đợt 1 đã được chính quyền cấp xã tổ chức chi trả kịp thời, góp phần ổn định đời sống người dân. Hiện nay, danh sách người bán vé số lẻ đợt 2, người lao động tự do bị mất việc làm, hộ kinh doanh đã niêm yết công khai tại địa phương và gửi cấp trên. Nhiều ý kiến trao đổi của các thành viên đoàn giám sát đã được đại diện Ủy ban nhân dân các xã Phước Đông, Thanh Phước trả lời cụ thể.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ để đoàn giám sát làm việc tốt. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị rà soát kỹ các đối tượng được hưởng chế độ, tránh trùng lắp, đúng theo quy định của Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Minh Triệu