CĐVC tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh

Nhằm kịp thời đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 03/6/2020 Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, tham dự hội nghị có đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Võ Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh.

Đồng chí Võ Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh chủ trì hội nghị và ghi nhận một số ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh như: điều chỉnh lỗi câu, từ ngữ cho phù hợp với thể thức văn bản theo qui định, một số từ ngữ chuyên ngành nên chú thích nghĩa cho dễ hiểu, trong đó có ý kiến đề nghị bổ sung chỉ tiêu số lượng người tham gia BHXH…Ngoài ra, Công đoàn Viên chức tỉnh còn lấy ý kiến các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành đóng góp các dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CBCCVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCCVCLĐ; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm (2015-2019) và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm (2020-2025) và báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

Việc tổ chức thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm ghi nhận đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Qua đó tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham gia góp ý xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng phù hợp với sự phát triển của tỉnh nhà.

Quốc Tiến