CĐVC tỉnh tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Ngày 16/6/2020, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020. Tham dự có đồng chí Võ Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cùng 200 cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đoàn Văn Hoàng – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng – Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh triển khai nói chuyện 2 chuyên đề: Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội.

Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên Công đoàn thực hiện nếp sống văn minh, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống bạo lực gia đình, phê phán những biểu hiện tiêu cực trái với những giá trị truyền thống tốt đẹp trong gia đình. Từ đó xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quốc Tiến