LĐLĐ huyện Dương Minh Châu tổ chức Hội nghị góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng ngày 18/6/2020 tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Liên đoàn Lao động huyện Dương Minh Châu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội của Đảng. Đến dự có đồng chí Đỗ Tài Công – Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện, cùng 64 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại hội nghị đa số đại biểu thống nhất với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có 03 ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và có 19 ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện, đồng chí Đỗ Tài Công – Chủ trì hội nghị đã ghi nhận một số ý kiến góp ý; trong đó có ý kiến đề xuất rà soát lại số liệu, nội dung nhận định, đánh giá thực hiện chỉ tiêu.

Việc tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII Đảng bộ huyện, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm ghi nhận các ý kiến góp ý của đại biểu, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cán bộ công đoàn tham gia góp ý xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội Đảng.

                                                                      Thái Thị Bích Thủy