LĐLĐ huyện Tân Biên tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn (2015-2020)

Ngày 24/6/2020, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn (2015 – 2020) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn (2020 – 2025). Đến dự có đồng chí Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, trong 05 năm qua LĐLĐ huyện đã chủ động phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn gắn với nội dung thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, “ Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, “phong trào thi đua nước rút 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích”, phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”… Kết quả qua 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều công đoàn cơ sở trường học tích cực vận động đoàn viên Công đoàn tham gia các hoạt động xã hội chăm lo người nghèo, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đã tích cực triển khai vận động công nhân lao động hưởng ứng với nhiều việc làm thiết thực như: Thực hiện tốt việc chống lãng phí nguyên vật liệu, điện nước; đồng hành chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp.

Dịp này, LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2015 – 2020); biểu dương 13 tập thể gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng 06 tập thể và 11 cá nhân trong thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá X) về “Công tác vận động nữ công nhân lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Bầu 11 đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh được tổ chức trong tháng 7/2020.

Đức Thịnh