CĐ ngành NN và PTNT Tây Ninh tổ chức tập huấn Nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS năm 2020

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở, trong 02 ngày 25 – 26/6/2020 tại hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh đã tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2020.

Đến dự có đồng chí Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh và 50 đồng chí là cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh.

Tham dự tập huấn, các đồng chí cán bộ CĐCS đã được nghe Báo cáo viên hướng dẫn các hoạt động, công tác của công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận và Tổ công đoàn như: Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý đoàn viên và các nội dung liên quan đến hoạt động của công đoàn cơ sở,… từ đó giúp cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở có thể xây dựng các phương hướng hoạt động cho công đoàn cơ sở, công đoàn Bộ phận và Tổ công đoàn.

Lớp tập huấn đã nâng cao năng lực về nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn ở các công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận và Tổ công đoàn.

                                                                                      Trần Hân