Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 01/7/2020, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoa Công Hậu – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Mai Thị Lệ – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; đồng chí Trương Thị Mỹ An – Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Kiêm Ngọc Tuyết – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh; đồng chí Bùi Anh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh cùng hơn 120 đại biểu.

Trong 5 năm (2015 – 2020) Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh thường xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức, tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua nâng cao nhận thức của lãnh đạo các đơn vị, trường học về vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thúc đẩy hoạt động chuyên môn của đơn vị, trường học, đồng thời đã khắc phục bệnh thành tích trong thi đua.

Công tác thi đua, khen thưởng đi vào nề nếp, thực sự thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và đổi mới sáng tạo trong toàn ngành. Kết quả và chất lượng công tác khen thưởng hàng năm luôn ổn định, luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Quy trình, thủ tục, cải cách thủ tục hành chính trong khen thưởng cho các tập thể và cá nhân được thực hiện chính xác, khách quan, công bằng đúng quy định. Ngành Giáo dục và Đào tạo chú trọng xét khen thưởng và đề nghị hình thức khen thưởng đối với các tập thể nhỏ và các cá nhân là người trực tiếp giảng dạy, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy lao động, công tác.

Tiếp tục đưa công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến cấp cơ sở và cấp tỉnh đi vào nề nếp, hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Khoa học – Kỹ thuật tỉnh trong việc tuyên truyền và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành để đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo Khoa học – Kỹ thuật, qua đó đã xét chọn và lập danh sách sáng kiến của các tác giả tham gia hội thi, kết quả có nhiều sáng kiến đạt giải.

Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã phát động nhiều phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Tây Ninh chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” trong toàn ngành.

Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng 5 tập thể và 80 cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2015 – 2020 (trong đó có 15 cá nhân được tặng Bằng khen của của UBND tỉnh; có 5 tập thể và 65 cá nhân được tặng Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo). Bình chọn 18 cá nhân điển hình xuất sắc nhất tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V.

Dịp này, Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh cũng trao tặng Giấy khen cho 11 tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua hoạt động công đoàn. 

Quốc Tiến