Công đoàn ngành Y tế tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2020

Nhằm trang bị, bổ sung kiến thức, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, ngày 10/7/2020  Công đoàn ngành Y tế tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 162 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc năm 2020.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được đồng chí Dương Đại Lộc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung khoá XII với những nội dung đổi mới trọng tâm như:  Quyền hạn và nhiệm vụ của đoàn viên; về thủ tục gia nhập Công đoàn và chuyển sinh hoạt; quy định rõ hệ thống tổ chức công đoàn; thống nhất Đại hội công đoàn các cấp được tổ chức theo nhiệm kỳ 5 năm một lần và có hai hình thức: Đại hội đại biểu và đại hội toàn thể; quy định nguyên tắc, hình thức bầu cử tại đại hội và hội nghị công đoàn; thống nhất quy định số lượng đoàn viên tối thiểu để được thành lập CĐCS và nghiệp đoàn cơ sở đều là 05 đoàn viên; bổ sung quyền của ủy ban kiểm tra được xem xét, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn theo thẩm quyền quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn; Uỷ ban kiểm tra công đoàn tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn được sử dụng con dấu riêng, . . .

Ngoài ra cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia lớp tập huấn còn được bổ sung thêm kiến thức, nắm vững các nghiệp vụ trong công tác công đoàn như: công tác nhập liệu Phần mềm quản lý đoàn viên; công tác Chính sách pháp luật và công tác kiểm tra; công tác Tuyên giáo, Nữ công và thống kê báo cáo, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các cấp Công đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Đình Tiến