LĐLĐ tỉnh lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Sáng ngày 13/7/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, chủ trì Hội nghị đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại biểu các ban LĐLĐ tỉnh; LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành và tương đương; CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh tham dự.

Hội nghị đã ghi nhận 15 ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự xoay quanh 30 vấn đề trong dự thảo văn kiện Đại hội.

Một số ý kiến đề nghị xem chỉnh sửa về câu chữ cho phù hợp, đề nghị bổ sung “theo Quyết định 217 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát, phản biện của MTTQ và các Đoàn thể chính trị – xã hội”; “Các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu của công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất như: Nhà trẻ, trường Mẫu giáo, ký túc xá công nhân, Nhà văn hóa công nhân, Siêu thị công nhân…thời gian qua chưa đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của công nhân”…

Về quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, các chỉ tiêu chủ yếu: Một số ý kiến đề nghị xem lại chỉ tiêu “Đến năm 2025 GRDP bình quân đầu người từ 5.500 USD trở lên là quá cao”; một số ý kiến đề nghị bổ sung “tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện góp phần bảo đảm an sinh xã hội”; đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới”; đề nghị tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư nông thôn lên 75%; một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm “Đồng thời, điều chỉnh, bãi bỏ những quy hoạch cũ không còn phù hợp với tình hình hiện nay”.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp gửi Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy. Thông qua việc tổ chức thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhằm phát huy dân chủ trong Đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp cho các cấp ủy nắm được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Quốc Tiến